Burger King

Burger King är en av världens största hamburgerkedjor med nära 18 000 restauranger i 100 länder. Cirka hälften av alla Burger King-restauranger ligger i USA, och i Sverige finns runt 130 stycken.

Historien om Burger King har sin upprinnelse i en restaurangkedja i Florida, Insta-Burger King. År 1954 köpte franchisetagarna David Edgerton och Jim McLamore kedjan och döpte om den till Burger King. År 1957 lanserade de hamburgaren Whopper, som i dag är kedjans bästsäljare. Varje år säljs runt två miljarder Whopper över hela världen. Edgerton och McLemore öppnade under de kommande åren 250 nya restauranger, bland annat i Puerto Rico år 1963, innan de sålde rörelsen vidare år 1967. Under de följande decennierna förde Burger King en ständig kamp mot sin största konkurrent McDonalds genom olika marknadsföringskampanjer. Denna kamp har blivit känd som “Burger Wars”. Under denna tid bytte Burger King också ägare flera gånger.

Den första restaurangen i Europa öppnade år 1975 och låg i Madrid. Europas andra Burger King-restaurang öppnade året därpå, vid Gustav Adolfs torg i Malmö, där den fortfarande finns kvar i dag. År 2019 meddelade Burger King att de planerar att utöka i Sverige, och ytterligare 50 restauranger är planerade att öppna under de närmaste fem åren.

Leave a Reply

vogue